Hiện tại, Qu. đáp ứng tốt với thuốc hoá trị. Vết thương cắt cụt chi thể ở tay trái đã lành, mỏm cụt ổn định. Vì vậy, sáng Chủ nhật ngày 7/6/2020, Qu. và mẹ sẽ di chuyển vào TP. Hồ Chí Minh để tiến hành các kiểm tra cho việc thiết kế tay giả. Sau khi tay giả đã được thực hiện xong, Qu. và mẹ sẽ vào TP. Hồ Chí Minh lần thứ hai để tiến hành lắp tay.

Tổng số tiền ủng hộ tay giả cho Qu. là 45 triệu đồng. Trong đó, chi phí dự kiến cho một cánh tay giả là vào khoảng 35 triệu, số tiền còn lại sẽ được chi trả cho việc hỗ trợ điều trị, phí đi lại và ăn ở tại TP. Hồ Chí Minh của Qu. và mẹ.