Trang chủ

THẮP LÊN HY VỌNG

  • Quá trình thành lập

Nhóm Thắp Lên Hy Vọng được thành lập ngày 1/6/2015 dưới sự ủng hộ, giúp đỡ của các bác sĩ, sinh viên và nhiều nhà hảo tâm khác, dẫn dắt là bác sĩ Hồ Xuân Dũng. Hoạt động chủ yếu của nhóm là giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Khoa Ung Bướu – Bệnh viện Trường ĐH Y dược Huế.

Trong quá trình hoạt động, nhóm đã và đang giúp đỡ phần nào nhiều hoàn cảnh khó khăn , hình thành nên một mối quan hệ gắn bó, thân thiết giữa bác sĩ, sinh viên và bệnh nhân.

DNTN Thắp Lên Hy Vọng, gọi tắt là TLHV, được thành lập ngày 14/8/2018, chính thức bảo trợ cho nhóm Thắp Lên Hy Vọng, với vai trò như một tổ chức độc lập giúp Thắp Lên Hy Vọng có thể trực tiếp liên kết, làm việc với các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện trong nước cũng như quốc tế. 

Theo Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Thắp Lên Hy Vọng đã đăng ký thành lập với cam kết là Doanh nghiệp Xã hội, thực hiện mục tiêu xã hội – Giúp đỡ bệnh nhân ung thư và sinh viên y khoa.

  • Mục tiêu hoạt động

Raising Hope đóng vai trò như một tổ chức bảo trợ cho nhóm TLHV, thực hiện mục tiêu xã hội Giúp đỡ bệnh nhân ung thư và sinh viên y khoa. Để thực hiện mục tiêu đó, hoạt động chính của Raising Hope dựa trên 3 cơ sở nền tảng: Hoạt động trên tinh thần tự nguyện, Phục vụ lợi ích của bệnh nhân và sinh viên, và Hợp tác nghiên cứu và trao đổi.

  • Hoạt động trên tinh thần tự nguyện

Raising Hope kết nối các nhà hảo tâm, các bác sĩ cũng như sinh viên trên tinh thần tự nguyện với vai trò là cộng tác viên. Chúng tôi mong muốn gây dựng nguồn quỹ ủng hộ các bệnh nhân ung thư, sinh viên nghèo và tổ chức các hoạt động nhằm hỗ trợ về mặt tinh thần cho bệnh nhân.

  • Phục vụ lợi ích cho sinh viên y khoa

Raising Hope tạo cơ hội học tập kỹ năng lâm sàng, nghiên cứu khoa học và mở rộng quan hệ với quốc tế, xây dựng chương trình trao đổi sinh viên.

  • Tăng cường kết nối đa ngành trong điều trị ung thư

Chúng tôi tổ chức các buổi “Hội chẩn đa chuyên khoa” nhằm kết nối các bác sĩ trẻ với nhau, là nơi mọi người thảo luận đề tìm ra giải pháp tốt nhất cho mỗi bệnh nhân ung thư. Các bài giảng với cách tiếp cận đa chuyên khoa được trình bày thường xuyên. 

Thông tin

Tổ chức Thắp Lên Hy Vọng

Liên hệ

  Địa chỉ: 2 kiệt 66 Phan Chu Trinh, TP Huế

  Email: raisinghopevn@gmail.com

© RAISING HOPE 2024