Ủng hộ

Mọi sự đóng góp của tất cả các nhà hoạt động, các tổ chức thiện nguyện và các cá nhân muốn ủng hộ và cùng đồng hành với chúng tôi xin vui lòng gởi vào thông tin chuyển khoản:

Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh TP.Huế

Số tài khoản: 0161001725246

Tên tài khoản: DNTN THAP LEN HY VONG

Thông tin

Tổ chức Thắp Lên Hy Vọng

Liên hệ

  Địa chỉ: 2 kiệt 66 Phan Chu Trinh, TP Huế

  Email: raisinghopevn@gmail.com

© RAISING HOPE 2024