Chủ đề của buổi sinh hoạt chiều thứ Bảy vừa qua (26/10/2019) tại văn phòng Thắp Lên Hy Vọng là Tổng quan về Ung thư Phổi. Hơn thế nữa, làm thế nào để tiếp cận với bệnh nhân ung thư là một vấn đề vô cùng cần thiết mà mọi sinh viên y khoa đều nên biết.
Bên cạnh việc nâng cao những kỹ năng mềm cần thiết thì kiến thức chuyên môn luôn là kim chỉ nam mà Thắp Lên Hy Vọng hướng tới.
Hy vọng rằng sau buổi sinh hoạt, các thành viên của Thắp Lên Hy Vọng có thể trang bị cho mình hành trang vững chắc có thể bước xa hơn cũng như giúp đỡ nhiều hơn cho bệnh nhân Ung thư.