Thắp Lên Hy Vọng xin gửi đến mọi người series “Thông tin về ung thư”, được nhóm dịch tham khảo và biên soạn lại từ nguồn sách chính thống của Ligue Nationale Contre Le Cancer.
Những kiến thức về ung thư sẽ được trình bày dưới dạng những câu hỏi và giải đáp ngắn giúp cho người đọc dễ nhớ, dễ hiểu và dễ áp dụng.
Đây là những thông tin cần thiết không chỉ đối với riêng bệnh nhân ung thư và người nhà mà còn cho tất cả mọi người.
Chủ đề đầu tiên là Những câu hỏi thường gặp về ung thư – Répondre à vos questions sur le cancer.
Không có mô tả ảnh.
Có thể là hình ảnh về 1 người và tóc
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Có thể là hình ảnh về 2 người và tóc
Không có mô tả ảnh.
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người
Có thể là hình ảnh về 1 người và tóc