Bảng chú thích các khái niệm cơ bản trong dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về thực phẩm và văn bản

Có thể là hình ảnh về thực phẩm và văn bản cho biết '3 CHÁN ÁN Ăn không ngon. Khả năng sinh năng lượng cao nên lipid có vai trò là nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu năng lượng hàng ngày. Bên canh đó, lipid còn là dung môi vận chuyển các vitamin tan trong lipid (A, D, và tham gia vào quá trình tổng hợp một số hormone. LIPIDES Lipid hay chất béo, giống như các chất dinh dưỡng khác rất cần thiết cho hoạt động bình thường của cơ thể. Nguổn tham khảo: La Ligue Contre Le Cancer- Alimentation'

Có thể là hình ảnh về trái cây và văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về thực phẩm và văn bản

Có thể là hình ảnh về thực phẩm và văn bản cho biết 'PROTIDES Protid cấu thành phẩn chính (các mô của cơ thể: do tại sao protid rất cần thiết cùng với glucid và lipid (tạo ra năng lượng), với một sự cân bằng trong thành phẩn cung cấp. Protid trong khẩu phần được cung cấp chủ yếu bởi thịt, cá trứng, phomat, các sản phẩm từ sữa, ngoài ra một sá‘ loại thực phẩm từ rau củ, đậu nành cũng eung cấp protid thực vật. Nguổn tham khảo: La Ligue Contre Le Cancer- Alimentation etcancer'