Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'THEO DỐI CÂN NẶNG VÀI TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT: Bạn là người lớn tuổi: Tuổi càng lớn, chúng ta có XU hưá»›ng càng ít thấy ngon miệng và ít thấy khát. Cần phải cảnh giác rằng: những rối loạn liên quan đến căn bệnh, đến điều trị và những biến chứng luôn luôn có nguy cơ trầm trọng hơn. Điều quan trọng là phải uống nước thường xuyên và uống nhiều nước, ăn uống đầy đủ và, trong trường hợp sút cân, có thể dùng thêm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và làm phong phú chế độ ăn.'

Có thể là hình ảnh về văn bản