[𝑃𝑂𝐷𝐶𝐴𝑆𝑇 – 𝑁𝐴̆́𝑁𝐺]
𝑬𝒎 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐, 𝒕𝒖̛̣ 𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒚 𝒏𝒉𝒂̉𝒚…☁️☁️☁️
𝑵𝒂̆́𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒂̂𝒖 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒉𝒆̣ 𝒏𝒉𝒂̀𝒏𝒈, 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒂̉𝒎 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖̛́𝒂 đ𝒖̛̣𝒏𝒈 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒗𝒂̀𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊̣ 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛, 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̣𝒏 𝒈𝒂̆́𝒏 𝒃𝒐́ 𝒕𝒖̛̀ 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒍𝒂̂𝒖 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒐́𝒎 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒏 𝑻𝒉𝒂̆́𝒑 𝑳𝒆̂𝒏 𝑯𝒚 𝑽𝒐̣𝒏𝒈. 𝑴𝒐̂̃𝒊 𝒔𝒐̂́ 𝒎𝒐̛́𝒊, 𝒑𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 𝒔𝒆̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒂̆𝒏𝒈 𝒕𝒂̉𝒊 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒂̉𝒏𝒈 𝒚𝒐𝒖𝒕𝒖𝒃𝒆, 𝒂𝒏𝒄𝒉𝒐𝒓, 𝒔𝒑𝒐𝒕𝒊𝒇𝒚, 𝒔𝒐𝒖𝒏𝒅𝒄𝒍𝒐𝒖𝒅, 𝒎𝒐𝒏𝒈 𝒓𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒆̃ 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒔𝒖̛̣ 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒕𝒖̛̀ 𝒒𝒖𝒚́ 𝒕𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒂̉.
🌞 🌞 🌞
Khách mời của tập ngày hôm nay là một cô gái nhỏ nhắn có giọng hát vô cùng ngọt ngào và nụ cười rất đỗi dễ mến. Vừa hay hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của em, ngày em tròn 20 tuổi, Thắp Lên Hy Vọng muốn dành tặng số podcast đầu tiên này cho em, chúc em tuổi mới mạnh khỏe và bình an.
———————————————-
🌻🌻🌻 Xin mời mọi người cùng Thắp Lên Hy Vọng lắng nghe những chia sẻ của em đầy đủ hơn tại:
▶️ 𝒀𝒐𝒖𝒕𝒖𝒃𝒆 𝑪𝒉𝒂𝒏𝒏𝒆𝒍: https://www.youtube.com/watch?v=TFXgGys62FU
▶️ 𝑺𝒐𝒖𝒏𝒅𝒄𝒍𝒐𝒖𝒅: https://soundcloud.com/hy-v-ng-th-p-l-n/rhpodcast01…
———————————————–
🌻🌻🌻Theo dõi Thắp Lên Hy Vọng tại:
▶️ Youtube Channel: https://tinyurl.com/vqtr8ps