Đăng ký thẻ MiniLib

Đăng ký thẻ MiniLib

Mẫu thẻ Thư viện bằng gỗ khắc laser của MiniLib:
Thẻ MiniLib ngoài dùng để mượn sách, đây còn là một chiếc móc khóa, vật kỷ niệm để bạn đọc nhớ về MiniLib – Thắp Lên Hy Vọng.

Thông tin

Tổ chức Thắp Lên Hy Vọng

Liên hệ

  Địa chỉ: 2 kiệt 66 Phan Chu Trinh, TP Huế

  Email: raisinghopevn@gmail.com

© RAISING HOPE 2024