Xin mời mọi người cùng theo dõi livestream của bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế với chủ đề: “𝐍𝐇𝐔̛̃𝐍𝐆 𝐂𝐎̛ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐌𝐎̛́𝐈 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 Đ𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐓𝐑𝐈̣ 𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔̛ 𝐏𝐇𝐎̂̉𝐈” qua chia sẻ của TS.BS. Hồ Xuân Dũng – Phó trưởng bộ môn Ung bướu.