Trong thời gian thực tập quan sát tại Trung tâm Bệnh viện – Đại học Limoges (CHU Limoges), Thắp Lên Hy Vọng có cơ hội kết nối La ligue contre le Cancer – Tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư trên toàn nước Pháp với các hoạt động như: Tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe, tâm lý trị liệu, giúp đỡ bệnh nhân trong sinh hoạt hàng ngày, hỗ trợ về mặt tài chính (chi phí điều trị, nhu yếu phẩm hàng ngày…).
Ngoài việc học hỏi để phát triển mô hình hoạt động, nhóm đã được cung cấp các tặng phẩm và tài liệu cần thiết cho bệnh nhân ung thư cũng như gợi nhiều ý tưởng cho các hoạt động tương lai.
Trong thời gian tới, Thắp Lên Hy Vọng có mong muốn dịch, xuất bản và cung cấp miễn phí các tài liệu trên cho bệnh nhân. Mong rằng nhóm sẽ sớm huy động đủ kinh phí (in ấn, dịch thuật) cho hoạt động trên.