Nhóm Thắp Lên Hy Vọng rất vinh dự khi tại hội thảo “Chia sẻ kỹ năng Hội nhập – Học tập – NCKH” do Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức, trong đoàn báo cáo viên có 2 anh chị là thành viên của nhóm tham gia chia sẻ tại sự kiện lần này.
Nguồn ảnh: Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường Đại học Y Dược Huế.