Xin được gửi lời chúc mừng tới hai báo cáo viên của Thắp Lên Hy Vọng, Phan Thiên Long và Nguyễn Thị Hồng Uyên, đã hoàn thành phần báo cáo của mình và đề tài của Hồng Uyên đã đạt giải khuyến khích trong Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế lần thứ XX ngày hôm nay (28/12/2019). Tuy mới chỉ là những bước khởi đầu trên con đường khoa học, những kinh nghiệm quý giá tích lũy qua quá trình thực hiện và lời góp ý của các thầy cô sẽ giúp đỡ các bạn thật nhiều trong những nghiên cứu tương lai.