Chiều ngày 12/10/2019, tại văn phòng Thắp Lên Hy Vọng đã diễn ra buổi gặp mặt và giao lưu giữa các thành viên với nhau, đặc biệt là chào mừng các bạn thành viên mới. Chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những câu chuyện từ những ngày đầu thành lập Thắp Lên Hy Vọng cũng như quá trình xây dựng và phát triển nhóm được như ngày hôm nay. Qua đó, các thành viên có thể hiểu nhiều hơn về nhóm và cùng chung tay để đẩy mạnh các hoạt động của nhóm trong thời gian sắp tới. Mong rằng Thắp Lên Hy Vọng là nơi mà các bạn có thể là chính mình đồng thời phát triển bản thân tốt hơn nữa!