On the occasion of Lunar New Year 2021, Raising Hope wishes everyone and philanthropists a prosperous year.

May all of your plans come to fruition in this upcoming year. We’re also thankful for all of the supporting of everyone in the year 2020 and hope that we would successfully continue to accompany in the future.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'RAISING HOPE RA THẤP HY VỌNG. XUÂN TÂN SỬU Chúc mừng năm mới Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!'