🥳🥳🥳Xin chúc mừng các tác giả trong nhóm nghiên cứu của Thắp Lên Hy Vọng đã vinh dự đạt giải Nhì trong Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên cấp Trường với đề tài “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA RỤNG TÓC DO HÓA TRỊ ĐẾN TÌNH TRẠNG LO ÂU CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ” vào chiều nay (05/08/2021).

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng