🎉🎉🎉🎉Có rất nhiều bạn đã hỏi MiniLib về cách mượn sách và cách đăng ký thẻ thư viện.
Nếu những bạn có để ý thì vẫn thấy link mượn sách dưới mỗi bài review nè ^^ Tuy nhiên, để dễ dàng theo dõi và đăng ký, MiniLib sẽ đăng lại cho mọi người nha:
➡️Link đăng ký mượn sách:
https://goo.gl/forms/Z6mFBMbBER8c4yPA2
➡️Link đăng ký thẻ thư viện (cho các bạn có nhu cầu nha)
https://goo.gl/forms/o8TwlwoMnF1OncTX2
📌Có một lưu ý nhỏ là MiniLib hiện tại chỉ ưu tiên những thành viên của Thắp lên Hy vọng (Raising Hope), CLB Tiếng Pháp trường Đại Học Y Dược Huế và AMSA Vietnam mượn sách không thông qua thẻ thôi nha ^^
Các bạn khác vẫn cần thẻ ạ.
Chúc mọi người học tốt! ^^
Cheers!!!!!!!!
#MiniLib