D:\Ảnh nhóm đi\51419445_234103884139009_6653343390240866304_n.jpg

Kiểm tra mạch ở động mạch đùi ở bệnh nhân có thiếu máu động mạch chi mạn tính. Bệnh nhân có tiếng thổi động mạch đùi 2 bên.

(Checking femoral pulse in a patient with chronic lower limb ischemia. This patient has bilateral femoral artery bruits)

D:\Ảnh nhóm đi\51129848_535838943594490_5231961664852590592_n.jpg

Bàn luận về 1 case tràn khí màng phổi sau dẫn lưu

(Discussion about a pneumothorax case)

D:\Ảnh nhóm đi\51050401_309486473246024_112840249838665728_n.jpg

Nhóm các bạn sinh viên đang thăm khám bệnh nhân

D:\Ảnh nhóm đi\51419445_234103884139009_6653343390240866304_n.jpg

Kiểm tra mạch ở động mạch đùi ở bệnh nhân có thiếu máu động mạch chi mạn tính. Bệnh nhân có tiếng thổi động mạch đùi 2 bên.

(Checking femoral pulse in a patient with chronic lower limb ischemia. This patient has bilateral femoral artery bruits)

D:\Ảnh nhóm đi\51129848_535838943594490_5231961664852590592_n.jpg

Bàn luận về 1 case tràn khí màng phổi sau dẫn lưu

(Discussion about a pneumothorax case)

D:\Ảnh nhóm đi\51050401_309486473246024_112840249838665728_n.jpg

Nhóm các bạn sinh viên đang thăm khám bệnh nhân

(A group of students is examining the patient)

D:\Ảnh nhóm đi\50936763_537207090094280_8714211416329945088_n.jpg

Thực tập rút kim luồn TM. (Làm mờ cái tay giùm t, vì ko có găng tay)

Removing IV catheter.

D:\Ảnh nhóm đi\50878360_431255354081440_1463031921633132544_n.jpg

Kiểm tra động mạch cánh tay

Checking brachial artery

D:\Ảnh nhóm đi\51109392_315072745793882_8001635788842336256_n.jpg

Chuẩn bị vào buổi thảo luận lâm sàng sau khám

Before the discussion for a clinical case taken from the round

D:\Ảnh nhóm đi\51003319_2207422399571188_699515082912038912_n.jpg

D:\Ảnh nhóm đi\50516680_342399406609318_191352849009999872_n.jpg

Tìm kiếm lời giải đáp cho một thắc mắc trên lâm sàng

Finding answer for some problems in clinical setting

D:\Ảnh nhóm đi\51064551_319625238666354_1080860513249787904_n.jpg

Anh sinh viên Y3 đang chỉ cho em Y2 về giải phẫu học

A Third-year medical student reminds his junior of anatomy

D:\Ảnh nhóm đi\50917066_2040810686039976_2072895059799310336_n.jpg

D:\Ảnh nhóm đi\46460676_858720357632052_8216764885313257472_n.jpg

Bắt đầu buổi đi LS Tim mạch

Beginning of Cardiology round

D:\Ảnh nhóm đi\46485954_263258957716139_7196271576222793728_n.jpg

Kết thúc buổi học lâm sàng với nhiều niềm vui

The clinical round ends with a lot of joys

D:\Ảnh nhóm đi\20181117_210459.jpg

Bắt đầu buổi đi LS Tim mạch

Beginning of Cardiology round

D:\Ảnh nhóm đi\46460907_2204357432930640_5504848652591431680_n.jpg

Chụp ảnh kỉ niệm trước khi về

Taking photograph before leaving Cardiology department

D:\Ảnh nhóm đi\46469295_752325268482053_8886710784839647232_n.jpg

Mọi người trở về nhà

We are coming back our sweet homes.

D:\Ảnh nhóm đi\46492463_332604663986034_3085817668691820544_n.jpg

Buổi bàn luận về case lâm sàng gan lớn ở khoa ung bướu bệnh viện Trường ĐH Y

A discussion about hepatomegaly case in Oncology Department of Hue University Department

D:\Ảnh nhóm đi\25319566_795149120683004_639895491_o.jpg

Buổi học với khách mời về thần kinh học

A class with our senior about neurology

D:\Ảnh nhóm đi\25319914_795149124016337_628297286_o (1).jpg

Thần kinh học thật khó và cũng thật thú vị

Neurology is really a hard subject but it contains many amazing knowledge !

(A group of students is examining the patient)

D:\Ảnh nhóm đi\50936763_537207090094280_8714211416329945088_n.jpg

Thực tập rút kim luồn TM. (Làm mờ cái tay giùm t, vì ko có găng tay)

Removing IV catheter.

D:\Ảnh nhóm đi\50878360_431255354081440_1463031921633132544_n.jpg

Kiểm tra động mạch cánh tay

Checking brachial artery

D:\Ảnh nhóm đi\51109392_315072745793882_8001635788842336256_n.jpg

Chuẩn bị vào buổi thảo luận lâm sàng sau khám

Before the discussion for a clinical case taken from the round

D:\Ảnh nhóm đi\51003319_2207422399571188_699515082912038912_n.jpg

D:\Ảnh nhóm đi\50516680_342399406609318_191352849009999872_n.jpg

Tìm kiếm lời giải đáp cho một thắc mắc trên lâm sàng

Finding answer for some problems in clinical setting

D:\Ảnh nhóm đi\51064551_319625238666354_1080860513249787904_n.jpg

Anh sinh viên Y3 đang chỉ cho em Y2 về giải phẫu học

A Third-year medical student reminds his junior of anatomy

D:\Ảnh nhóm đi\50917066_2040810686039976_2072895059799310336_n.jpg

D:\Ảnh nhóm đi\46460676_858720357632052_8216764885313257472_n.jpg

Bắt đầu buổi đi LS Tim mạch

Beginning of Cardiology round

D:\Ảnh nhóm đi\46485954_263258957716139_7196271576222793728_n.jpg

Kết thúc buổi học lâm sàng với nhiều niềm vui

The clinical round ends with a lot of joys

D:\Ảnh nhóm đi\20181117_210459.jpg

Bắt đầu buổi đi LS Tim mạch

Beginning of Cardiology round

D:\Ảnh nhóm đi\46460907_2204357432930640_5504848652591431680_n.jpg

Chụp ảnh kỉ niệm trước khi về

Taking photograph before leaving Cardiology department

D:\Ảnh nhóm đi\46469295_752325268482053_8886710784839647232_n.jpg

Mọi người trở về nhà

We are coming back our sweet homes.

D:\Ảnh nhóm đi\46492463_332604663986034_3085817668691820544_n.jpg

Buổi bàn luận về case lâm sàng gan lớn ở khoa ung bướu bệnh viện Trường ĐH Y

A discussion about hepatomegaly case in Oncology Department of Hue University Department

D:\Ảnh nhóm đi\25319566_795149120683004_639895491_o.jpg

Buổi học với khách mời về thần kinh học

A class with our senior about neurology

D:\Ảnh nhóm đi\25319914_795149124016337_628297286_o (1).jpg

Thần kinh học thật khó và cũng thật thú vị

Neurology is really a hard subject but it contains many amazing knowledge !