🎊|𝐊𝐘̉ 𝐍𝐈𝐄̣̂𝐌 𝟔𝟓 𝐍𝐀̆𝐌 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛̀𝐍𝐆 Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐘 – 𝐃𝐔̛𝐎̛̣𝐂, Đ𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐔𝐄̂́ (𝟏𝟗𝟓𝟕 – 𝟐𝟎𝟐𝟐)|🎊
Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế được thành lập ngày 28 tháng 3 năm 1957, là một trong những trường y có truyền thống và bề dày lịch sử nhất cả nước. Trong 65 năm qua, biết bao thế hệ sinh viên đã trưởng thành dưới mái trường Y Dược Huế, trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Với triết lý giáo dục Tinh Hoa, Khai Phóng, Phụng Sự, trường ta đã không ngừng vươn lên thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh và chỉ đạo tuyến y tế cơ sở.
Năm 2022 đã đánh dấu một cột mốc đặc biệt, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế, Thắp Lên Hy Vọng xin kính chúc các thế hệ sinh viên trong 65 năm qua một sức khỏe dồi dào và niềm hạnh phúc ngày tựu trường. Chúc trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế ngày càng vững mạnh, luôn tuân theo 𝐒𝐮̛́ 𝐌𝐚̣𝐧𝐠, đạt được 𝐓𝐚̂̀𝐦 𝐍𝐡𝐢̀𝐧 trong tương lai và phát triển hơn nữa 𝐆𝐢𝐚́ 𝐓𝐫𝐢̣ 𝐂𝐨̂́𝐭 𝐋𝐨̃𝐢 đã đề ra.